Dziś jest piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Harmonogram wywozu odpadów z Gminy Radziechowy-Wieprz w roku 2022

UWAGA! ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Od 1 stycznia 2022r. nastąpi zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz podjęła uchwałę nr XXXVIII/263/21 z dnia 14 grudnia 2021r. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości 35 zł miesięcznie od mieszkańca. W tej opłacie odbierane będą zgodnie z harmonogramem spod posesji: balast, popiół, odpady segregowane oraz bioodpady, do których zaliczamy m.in. obierki i skórki, resztki żywności, przeterminowane owoce i warzywa oraz skoszona trawa, liście i rozdrobnione gałęzie.

Jednocześnie w omawianej uchwale wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość tego zwolnienia wynosi 7 zł od jednego mieszkańca na miesiąc. W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami - po uwzględnieniu częściowego zwolnienia - wyniesie 28 zł od osoby zamieszkałej.

Właściciele nieruchomości, którzy już kompostują bioodpady i złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie muszą składać nowej deklaracji.

Mamy nadzieję, że zwiększenie ulgi za kompostowanie bioodpadów zachęci kolejnych właścicieli nieruchomości do zwiększenia ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie na nieruchomościach, przez co przyczyni się do ograniczenia ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz, za których zagospodarowanie płacimy ponad 1058 zł za tonę odpadu.   

Jeżeli właściciel nieruchomości do tej pory nie korzystał z ulgi za kompostowanie, a chce z niej skorzystać musi spełnić następujące warunki:

  • posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik,
  • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku i samodzielnie obliczyć wysokość należnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu zwolnienia za kompostownik, aby ulga była naliczona od początku roku, trzeba zdążyć do 10. lutego 2022r., po tym terminie można również złożyć deklarację i zadeklarować kompostownik – ulga liczona będzie wówczas od lutego i następnego miesiąca adekwatnie do terminu złożenia nowej deklaracji,
  • kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady.

 

W przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej Urzędu: www.radziechowy-wieprz.pl (zakładka: Ochrona Środowiska) lub w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

  Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem Platformy ePUAP w wersji elektronicznej,
  • osobiście do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.

Prosimy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu deklaracji - deklaracje nieprawidłowo złożone będą musiały być skorygowane
- dlatego prosimy o podawanie nr telefonu w celu ułatwienia wyjaśniania wątpliwości.

Link do: uchwały nr XXXVIII/263/21 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 14 grudnia 2021r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyPliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych