Dziś jest czwartek, 23 marca 2023 r.
Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Informacja o zmianie stawki i uldze na kompostownik

Informacja o zmianie stawki i uldze na kompostownik

Nowy wzór deklaracji dostępny będzie do pobrania od 14 stycznia 2021 roku!


Zmiana stawki za odpady komunalne!

JAK SKORZYSTAĆ Z ULGI NA KOMPOSTOWNIK?

Od 1 stycznia 2021r nastąpi zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rada Gminy Radziechowy-Wieprz podjęła uchwałę nr XXVIII/190/20 z dnia 11 grudnia 2020r. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
w wysokości 29 zł miesięcznie od mieszkańca. W tej opłacie odbierane będą zgodnie z harmonogramem spod posesji: balast, popiół, odpady segregowane oraz bioodpady, do których zaliczamy m.in. obierki i skórki, resztki żywności, przeterminowane owoce i warzywa oraz skoszona trawa, liście i rozdrobnione gałęzie. Jednocześnie w drodze uchwały nr XXVIII/191/20 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 grudnia 2020 r. (z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021r.), wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość tego zwolnienia wynosi 4 zł od jednego mieszkańca na miesiąc. W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie 25 zł. od osoby zamieszkałej.

Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik,
  • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku i samodzielnie obliczyć wysokość należnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu zwolnienia za kompostownik,
  • kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady.

Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów
w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Nowy druk deklaracji będzie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz: www.radziechowy-wieprz.pl w zakładce Ochrona Środowiska lub w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz
od połowy stycznia 2021r.

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem Platformy ePUAP w wersji elektronicznej,
  • osobiście do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz (można wrzucić do skrzynki pocztowej przy budynku Urzędu Gminy).

WAŻNE !!!

Chcąc skorzystać z ulgi 4 zł na osobę miesięcznie za kompostowanie bioodpadów trzeba złożyć deklarację w Urzędzie Gminy. Aby ulga była naliczona od początku roku, trzeba zdążyć do 10. lutego br. Po tym terminie można również złożyć deklarację i zadeklarować kompostownik – ulga liczona będzie wówczas od lutego i następnego miesiąca adekwatnie do terminu złożenia nowej deklaracji.

 

Prosimy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu deklaracji – przykład prawidłowego wypełnienia znajduje się na stronie internetowej www.radziechowy-wieprz.pl w zakładce Ochrona Środowiska – deklaracje nieprawidłowo złożone, bez prawidłowo naliczonej opłaty lub z nieprawidłową liczbą podanych do opłaty osób będą musiały być skorygowane – dlatego prosimy o podawanie tel. kontaktowego w celu ułatwienia wyjaśniania wątpliwości.

W związku z pandemią COVID-19 preferowana forma złożenia deklaracji to złożenie w przez ePUAP,
przesłanie pocztą lub wrzucenie do skrzynki pocztowej przy Urzędzie Gminy.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych