Dziś jest sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), jest ponownie otwarty.

W związku z pandemią Koronawirusa (COVID-19), w trosce o osoby odwiedzające oraz obsługujące PSZOK
oraz w celu maksymalnego zmniejszenia zagrożenie epidemiologicznego związanego z obsługą PSZOK,
wprowadza się bezwzględną zasadę, że na terenie PSZOK mogą przebywać
tylko osoby z jednej nieruchomości (nie więcej niż 2 osoby).

Wszystkie polecenia obsługi PSZOK muszą być bezwzględnie wykonywane,
przez wszystkich przybywających do PSZOK.

W przypadku podejrzanego zachowania osoby dostarczającej odpad do PSZOK
lub niedostosowania się do poleceń obsługi, obsługa ma prawo odmówić
wpuszczenia takiej osoby na PSZOK oraz przyjęcia od niej odpadów.

Prowadzący PSZOK ma prawo zrobić krótką przerwę w obsłudze przeznaczona
na osobistą dezynfekcję, po każdej osobie odwiedzającej.

Jednocześnie w celu ograniczenia kontaktów, na PSZOK nie będą przyjmowane odpady,
które są odbierane bezpośrednio z nieruchomości (np. papier i tektura, tworzywa sztuczne,
opakowania ze szkła, itp.).

 

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA,

ALE SŁUŻY TO NASZEMU WSPÓLNEMU BEZPIECZEŃSTWU.

Kategorie spraw urzędowych