Dziś jest czwartek, 19 maja 2022 r.
Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

JUSZCZYNA: ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

W związku z prowadzoną na terenie obrębu Juszczyna modernizacją ewidencji gruntów i budynków - poniżej: zawiadomienie o mających się odbyć czynnościach związanych z ustalaniem przebiegu granic ewidencyjnych dla wybranych działek, zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej.


Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żywcu pod nr ID: 6640.3843.2021, działając na podstawie zlecenia Starostwa Powiatowego w Żywcu dotyczącego wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uprzejmie zawiadamiam, że w dniach od 06.12.2021 do 13.12.2021 w Domu Ludowym w Juszczynie 391, 34-382 Juszczyna w sali Weselnej, na zobrazowaniu lotniczym (ortofotomapie) z wykorzystaniem operatu technicznego ID pracy 7451-254/89 przyjętego do PZGiK 13.07.2021 pod ID operatu P.2417.2021.3503, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
Ustalenie będzie dotyczyć działek wykazanych w załączniku do zawiadomienia z działkami sąsiednimi.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

mgr inż. Katarzyna Steczko
geodeta uprawniony

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy - upoważnienia należy posiadać ze sobą w dniu przeprowadzanych czynności, celem przedłożenia ich geodecie i dołączeniu do protokołów. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych