Dziś jest wtorek, 21 maja 2024 r.
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU KOMPUTERÓW - TYM RAZEM W PROGRAMIE ZDALNA SZKOŁA+

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU KOMPUTERÓW - TYM RAZEM W PROGRAMIE ZDALNA SZKOŁA+

"Zdalna Szkoła Plus” to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym gminy mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W związku z tym Gmina Radziechowy-Wieprz kolejny raz przystąpiła do konkursu i w dniu 21 maja 2020r. znalazła się na liście Grantobiorców wybranych do dofinansowania. Tym razem w ramach tego projektu pozyskaliśmy kwotę 94 995,00 zł na zakup 39 kolejnych nowych laptopów wraz z akcesoriami.

W tej edycji konkursu laptopy na czas zdalnej nauki trafią do uczniów z wielodzietnych rodzin (liczących co najmniej troje dzieci), które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z zasadami programu, sprzęt po wznowieniu lekcji będzie zwracany i będzie służył do prowadzenia zajęć w pracowniach komputerowych w szkołach na terenie naszej gminy.

Łącznie z obu programów zakupiono 69 laptopów za kwotę 164 526,00 złotych.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 


Kategorie spraw urzędowych