Dziś jest czwartek, 30 listopada 2023 r.
Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Konkurs gwary w Gminie Radziechowy-Wieprz

Konkurs gwary w Gminie Radziechowy-Wieprz


REGULAMIN KONKURSU GWARY IM. ANDRZEJA MURAŃSKIEGO

I - ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz z siedzibą Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, kontakt: gckptrw@gmail.com, numer telefonu 535 902 003

 

II - TERMINARZ:

7 marca (poniedziałek) - ogłoszenie konkursu
30 marca 2022 (środa) - zamknięcia list zgłoszeń
13 kwietnia 2022 (środa) dom ludowy w Juszczynie – przesłuchania
24 kwietnia 2021 (niedziela) - dom ludowy w Juszczynie, finał konkursu (ogłoszenie wyników konkursu, występ laureatów)

 

III - PRZEDMIOT I CELE KONKURSU:

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej prezentacji recytacji w gwarze oraz utworu literackiego napisanego w gwarze.

Celem Konkursu jest:
- pielęgnowanie unikalnej kultury i tradycji terenu,
- wyłonienie najlepszej prezentacji w gwarze oraz gwarowego utworu literackiego (proza lub wiersz),
- kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej,
- zachęcanie wszystkich pokoleń do prezentowania swoich umiejętności artystycznych oraz kształtowanie zainteresowań literaturą i dziedzictwem regionu,
- integracja mieszkańców gminy oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i artystycznym.

 

IV - WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

- terminowe zgłoszenie pracy (do 30.03.2022 r.) wraz z podpisanym i wypełnionym formularzem zgłoszenia i zgodami RODO
- każdy z uczestników może zaprezentować w trakcie trwania konkursu jeden utwór.
- Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich zainteresowanych niezależnie od miejsca zamieszkania.
- Zgłoszeń uczestników do konkursu mogą dokonywać osoby indywidualne, instruktorzy oraz placówki oświatowe.
- Zgłoszeń należy dokonywać w GCPKT (Centrum Edukacji Ekologicznej Wieprz 34-382, ul. Nad Sołą 1070) lub mailowo pod adresem gckptrw@gmail.com.

 

V - KATEGORIE i KRYTERIA OCENY:

Komisja oceniać będzie w pierwszej kolejności: adekwatność pracy względem tematu konkursu, oryginalność sposobu wykonania, walory estetyczne, artystyczne i literackie.

 KATERGORIA LITERACKA:
- Obejmuje stworzenie własnego utworu literackiego.
- Utwory muszą być pisane w lokalnej gwarze.
- Temat pracy jest dowolny.
- Zgłaszane prace nie mogą przekroczyć maksymalnej objętości 2 stron w formacie A4.
- Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach.

Komisja przewiduje dodatkowy podział na podkategorie.
- dzieci szkolne (dla osób do ukończenia 16 roku życia)
- młodzież i dorośli (od 16 roku życia)

KATEGORIA RECYTATORSKA:
- obejmuje prezentacje własnego lub cudzego utworu napisanego w gwarze.
- Komisja dokona oceny według kryteriów: dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, umiejętności oratorskich (dykcja, emisja głosu), interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny.
Komisja przewiduje dodatkowy podział na podkategorie.
- przedszkolaki i uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VIII
- młodzież i dorośli (od 16 roku życia)

Dopuszcza się udział uczestnika w obu kategoriach.

 

VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizatorzy powołają niezależną, fachową Komisję Oceniającą, która oceni wszystkie prezentacje i prace. Ostateczne rozstrzygnięcia i decyzje co do interpretacji Regulaminu i rozdziału nagród powierza się Komisji.
  2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe.
  3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia Jego wyników w Internecie oraz w związku z wydaniem nagrody.
  4. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku wykonawców, publikację utworu lub prezentacji konkursowej w celach promocyjnych niniejszego konkursu.
  5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych