Dziś jest czwartek, 30 listopada 2023 r.
Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

KONKURS "Zdobnictwa Bibułkowego 2021"

KONKURS "Zdobnictwa Bibułkowego 2021"

Regulamin Konkursu Zdobnictwa Bibułkowego 2021

„Tradycje bibułkowe Gminy Radziechowy-Wieprz”

1.

Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” w Wieprzu

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz

2.

Przedmiotem Konkursu są dawne i współczesne formy zdobnictwa bibułkowego o charakterze zwyczajowym, obrzędowym i dekoracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wieńców imieninowych oraz pająków.

3.

Celem konkursu jest: poznanie aktualnego stanu zdobnictwa bibułkowego na terenie gminy Radziechowy-Wieprz, podtrzymanie i ochrona tradycyjnych form wyrobów bibułkowych. Konkurs obejmuje zasięgiem obszar Gminy Radziechowy-Wieprz

4.

Konkurs adresowany jest do osób dorosłych, młodzieży i dzieci szczególnie do twórców ludowych i wywodzących się z ich kręgów następców.

5.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do 3 prac, wśród których powinna znaleźć się kompozycja o charakterze tradycyjnym. Każda praca powinna być zaopatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres (telefon kontaktowy, adres e-mail).

6.

Prace należy składać w terminie do 15 kwietnia 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „Grojcowianie” z Wieprza, Brzśnik nr 233. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia odbioru.

7.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Przy ocenie pod uwagę brane będą przede wszystkim: zgodność wyrobów z tradycyjnymi wzorami ( szczególna uwaga zwrócona będzie na dawne formy związane z obrzędowością doroczną i rodzinną, w tym na pająki oraz wieńce imieninowe), kompozycja, wygląd estetyczny i staranność wykonania

8.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione (nagrody finansowe i rzeczowe), przy czym podział puli nagród oraz ostateczną interpretację Regulaminu pozostawia się do decyzji Komisji Konkursowej i Organizatorów.

9.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2021 roku. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w pierwszym tygodniu maja w „Biołej Izbie” SSK „Grojcowianie” w Brzuśniku.

10.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE NR. 119). Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie przez organizatora i współorganizatorów materiałów konkursowych oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji konkursu.

11.

W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje organizator Konkursu - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” - tel. 607 174 290 Jadwiga Jurasz, 783 989 100 Marek Jurasz, 504 68 240 Brygida Murańska.

Kategorie spraw urzędowych