Dziś jest sobota, 20 sierpnia 2022 r.
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu, działając na podstawie Zarządzenia Nr 42/2021 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 26 maja 2021r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”

ogłasza nabór

uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

 
I. INFORMACJE O PROGRAMIE

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać:
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
W razie wątpliwości, informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udzielają pracownicy GOPS w Radziechowach-Wieprzu wskazani w niniejszym ogłoszeniu.

 
II. ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie począwszy od dnia niniejszego ogłoszenia do 25 czerwca 2021r. a następnie w trybie ciągłym, do wyczerpania dostępnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane:
- przesyłką pocztową
- w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu (Budynek Urzędu Gminy w Radziechowach-Wieprzu, III Piętro) Wieprz 700, 34-381 Radziechowy w godzinach urzędowania: pn-śr 7.00-15.00, czw. 7.00-16.00, pt. 7.00-14.00

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:
1. Karta zgłoszenia do Programu AOON - edycja 2021, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Kserokopia (dla formy elektronicznej skan) aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

 
III. INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnień i informacji dotyczące programu w tym naboru w ramach niniejszego ogłoszenia udzielają pracownicy ośrodka:
- Katarzyna Hankus
- Ewa Biegun
Tel. 33 867 66 15,
Tel. kom. 601 434 020.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych