Dziś jest środa, 27 października 2021 r.
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Ogłoszenie o naborze uczestników programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu działając na podstawie Zarządzenia 59/2021 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 23.06.2021r.42/2021r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”

ogłasza nabór

uczestników Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

 
I. INFORMACJE O PROGRAMIE

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Uczestnikami Programu mogą być zamieszkujący na terenie gminy członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, wymagającymi usługi opieki wytchnieniowej.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

UWAGA: Dodatkowa informacja do wzoru karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Ze środków Programu nie może być finansowana opieka świadczona przez członków rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Opieka wytchnieniowa– edycja 2021” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W razie wątpliwości informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udzielają pracownicy GOPS w Radziechowach-Wieprzu wskazani w niniejszym ogłoszeniu.

 
II. ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie począwszy od dnia niniejszego ogłoszenia do 21 lipca 2021r. a następnie w trybie ciągłym, do wyczerpania dostępnych usług opieki wytchnieniowej osobistego osoby niepełnosprawnej.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane:
- przesyłką pocztową
- w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu (Budynek urzędu Gminy w Radziechowach-Wieprzu: III Piętro) Wieprz 700, 34-381 Radziechowy; w godzinach urzędowania: pn-śr 7.00-15.00, czw 7.00-16.00, pt 7.00-14.00.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,
3. Kserokopia (dla formy elektronicznej skan) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
4. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 
III. INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnień i informacji dotyczące programu w tym naboru w ramach niniejszego ogłoszenia udzielają pracownicy ośrodka:
- Katarzyna Hankus
- Ewa Biegun
Tel. 33 867 66 15; Tel. kom. 601 434 020

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych