Dziś jest niedziela, 25 lutego 2024 r.
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowa z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, iż przystąpił we współpracy z Caritas Bielsko-Żywieckim do edycji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Celem Programu jest dostarczanie, za pośrednictwem poszczególnych organizacji  gotowych artykułów spożywczych do osób najuboższych na terenie poszczególnych Państw Członkowskich UE.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej (zgodnie z wytycznymi z dnia 08.09.2023 są to następujące kwoty: 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. 

Osoby i rodziny chętne do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach PFE PŻ dystrybułowanej przez Caritas Diecezjalną proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w dniach 04-29 grudnia 2023 r. (III piętro, pok. nr: 26 lub 22)  celem wypełnienia niezbędnych dokumentów w godzinach pracy Ośrodka.

Dochód rodziny brany jest pod uwagę za miesiąc listopad 2023 r.
Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500 +.

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy zobowiązane są do ponownego złożenia dokumentów celem zakwalifikowania do Programu.

Z poważaniem
Kierownik GOPS
Maria Skolarz

Kategorie spraw urzędowych