Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 r.
Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Program "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" na rok 2024

Program "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" na rok 2024

 

 

Program "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" na rok 2024

 

Dofinansowanie: 73 261.00 zł.

Całkowita wartość: 91 577.00 zł.

 

Adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem Programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie:
- organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich;
- realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Modułu II organizowany jest zakup tzw. opasek bezpieczeństwa oraz pokrywanie kosztów użytkowania opasek zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w latach 2022 – 2023.

 

Gmina Radziechowy-Wieprz realizuje Program do 31 grudnia 2024 roku.

Kategorie spraw urzędowych