Dziś jest czwartek, 19 maja 2022 r.
Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa 2014- 2020” Podprogram 2021.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, iż przystąpił we współpracy z Caritas Bielsko-Żywieckim do kolejnej edycji Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa  2014-2020” Podprogram 2021. Celem Programu jest dostarczanie, za pośrednictwem poszczególnych organizacji  gotowych artykułów spożywczych do osób najuboższych na terenie poszczególnych Państw Członkowskich UE.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej (1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie),   na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, że od 02 do 30 listopada 2021 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu (tj. pon, wt., śr, 7.00-15.00, czw. 7.00-16.00, pt., 7.00-14.00) do stanowiska obsługi -  piętro III -  zgłaszać mogą się osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy w postaci produktów żywnościowych w ramach  Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014- 2020". Podstawą do kwalifikacji jest wypełnienie oświadczenia o dochodach oraz skierowania do Programu. Do celów weryfikacji należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny za m-c poprzedzający złożenie oświadczenia tj. październik 2021 r.  
Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500+” .

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 
UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy
również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu .

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych