Dziś jest sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa 2014-2020" Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, iż przystąpił we współpracy z Caritas Bielsko-Żywieckim do edycji Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2021 Plus. Celem Programu jest dostarczanie, za pośrednictwem poszczególnych organizacji  gotowych artykułów spożywczych do osób najuboższych na terenie poszczególnych Państw Członkowskich UE.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej (1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, że od 09 - 31 stycznia 2023 r. do   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (tj.: poniedziałek, wtorek, środa: 7.00-15.00, czwatek: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00) do pokoju numer 26 (III piętro) - zgłaszać mogą się osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy w postaci produktów żywnościowych w ramach  Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2021 Plus. Podstawą do kwalifikacji jest wypełnienie oświadczenia o dochodach oraz skierowania do Programu. Do celów weryfikacji należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny za m-c poprzedzający złożenie oświadczenia tj. grudzień 2022 r. 

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500+” .

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z wyżej wwymienionej pomocy
również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu .

Kategorie spraw urzędowych