Dziś jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

"Opieka wytchnieniowa" dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

"Opieka wytchnieniowa" dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Informacja o programie oraz przystąpieniu do diagnozy potrzeb.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz informuje, że Gmina Radziechowy-Wieprz planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowadla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa członka rodziny lub opiekuna nie wyklucza z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Udział w Programie jest bezpłatny! 

 

W celu rozeznania faktycznych potrzeb w zakresie usług opieki wytchnieniowej w gminie Radziechowy-Wieprz, przystępuje się niniejszym do diagnozy, która posłuży w przygotowaniu wniosku na środki finansowe na realizację Programu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, proszone są o złożenie następujących dokumentów zgłoszeniowych:

1. Deklaracja chęci uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2. Klauzula informacyjna RODO.

 

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu (Budynek Urzędu Gminy w Radziechowach-Wieprzu III Piętro, pok. 22 lub 25) Wieprz 700, 34-381 Radziechowy w godzinach urzędowania: pn-śr 7.00-15.00, czw 7.00-16.00, pt 7.00-14.00, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres email: gops@radziechowy-wieprz.pl do dnia 7 listopada 2023 roku.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie – stanowi jedynie diagnozę potrzeb w powyższym zakresie. Po otrzymaniu środków z funduszu solidarnościowego Gmina będzie prowadziła właściwy nabór uczestników do Programu.

 

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych