Dziś jest wtorek, 21 maja 2024 r.
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

PRZEBUDOWA DROGI W BRZUŚNIKU

PRZEBUDOWA DROGI W BRZUŚNIKU

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 089 779,02 zł,
z czego dofinansowanie z Unii aż 926 312,16 zł (85 % wartości projektu).

 

Historia tego wniosku jest długa.....

Już w 2009 roku Gmina Radziechowy-Wieprz wnioskowała o pozyskanie środków na wykonanie drogi w Brzuśniku. Jednakże wtedy przedmiot wniosku zawierał nie tylko remont drogi, ale także wykonanie nawierzchni na ul. Św. Marcina w Radziechowach oraz chodnik na ulicy Szkolnej w Radziechowach. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski, jednakże z powodu niewystarczającej ilości środków do podziału, znalazł się na liście rezerwowej – nie mógł być realizowany. Po zakończeniu okresu finansowania 2007-2013 okazało się, że Urząd Marszałkowski dysponuje jeszcze wolnymi środkami, które mogą zostać przeznaczone na realizację projektów złożonych w tym okresie, ale niezrealizowanych. Warunkiem było ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie oraz aktualizacja kosztów. Wniosek złożyliśmy, jednakże z jego zakresu zmuszeni byliśmy usunąć remont nawierzchni ul. św. Marcina w Radziechowach, ponieważ została ona już wyremontowana podczas budowy kanalizacji w tej części gminy. Z zakresu wniosku musieliśmy również usunąć budowę chodnika na ul. Szkolnej, ponieważ nie spełniał on warunków określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Należy zaznaczyć, że fakt podpisania umowy jest ogromnym sukcesem z uwagi na to, że zakres wniosku został istotnie zmieniony, co w efekcie powodowało, że wniosek należało opracować ponownie, zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego.

Przedmiotowy wniosek został oceniony pozytywnie przez grupę ekspertów powołaną przez Urząd Marszałkowski, mimo drwin i kąśliwych uwag ze strony Radnych z Brzuśnika. Mając na uwadze powyższe, mogliśmy ogłosić przetarg na wykonanie przedmiotowej drogi.

 

Planowane rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 19.09.2014r.,

a zakończenie realizacji projektu do końca 2014 roku.

 

Kategorie spraw urzędowych