Dziś jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Spotkanie informacyjne nt. planowanych do ogłoszenia konkursów na projekty grantowe - 30 września 2022 r.

Spotkanie informacyjne nt. planowanych do ogłoszenia konkursów na projekty grantowe - 30 września 2022...


Nowe granty, nowe możliwości!

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej z terenów wiejskich powiatu Żywieckiego na spotkanie informacyjne dotyczące dwóch planowanych  projektów grantowych tj.  WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA oraz AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA Z UDZIAŁEM OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Na spotkaniu, które odbędzie się 30 września 2022 r. (tj. piątek) o godz. 10:00 w Sali Kominkowej Zamku w Łodygowicach, zostaną omówione kwestie dotyczące:
- zakresu tematycznego projektów grantowych,
- warunków ubiegania się o wsparcie w ramach grantów,
- warunków przyznania pomocy,
- procedury oceny i wyboru grantobiorców,
- dokumentów aplikacyjnych.

Wsparcie w postaci grantów w wysokości nie wyższej niż 50 tys. zł będzie można pozyskać:

- w projekcie grantowym WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA na działania zmierzające do promocji i organizacji aktywnego trybu życia, podniesienia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

- w projekcie grantowym AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA Z UDZIAŁEM OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM na działania zmierzające do podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - projekty nastawione na aktywizację społeczną i zawodową, integrację grup defaworyzowanych.

Potwierdź swoją obecność na spotkaniu roboczym:
- poprzez formularz internetowy;
- telefonicznie (tel. +48 33 475 48 21, tel. kom. +48 570 754 821);
- mailowo (biuro@zywieckiraj.pl).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"
pod nr tel. 33 475 48 21/570 754 821.


Kategorie spraw urzędowych