Dziś jest niedziela, 28 maja 2023 r.
Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”: Spotkanie dla mieszkańców - konsultacje do nowej strategii

Stowarzyszenie  - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”: Spotkanie dla mieszkańców - konsultacje do...

Ruszają spotkania konsultacyjne dotyczące wypracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027

Mieszkasz na obszarze Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”? Chcesz uczestniczyć w zmianie swojego otoczenia?

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne i wypracuj z nami nową Lokalną Strategię Rozwoju w perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027!

 

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” rozpoczyna cykl spotkań terenowych i konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszego LGD i realizację zaplanowanych w niej projektów. Dlatego, aby LSR odpowiadała na realne lokalne potrzeby zależy nam na poznaniu Państwa opinii i aktywnym zaangażowaniu się w tworzenie nowej LSR!!!

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zapraszamy mieszkańców gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Konsultacje będą dotyczyły:

– analizy mocnych i słabych stron, analizy zagrożeń i szans zewnętrznych obszaru (analiza SWOT),

– diagnozy obszaru, jego potrzeb, problemów oraz potencjału,

– określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju,

– identyfikacji grup docelowych dla poszczególnych celów.

 

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Proces tworzenia nowej LSR będzie szczególne ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, zmian demograficznych, wpływu zmian na klimat i środowisko oraz partnerstwa przy realizacji LSR.

 

Program spotkań:

Wstępna prezentacja idei tworzenia LSR oraz jej roli w rozwoju obszaru.
1. Wstępna prezentacja idei tworzenia LSR oraz jej roli w rozwoju obszaru.
2. Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie do analizy obszaru LSR.
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.
5. Przekazanie Fiszek Projektu i omówienie ich roli w wyznaczeniu właściwych celów i wskaźników przyszłej LSR.
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.
7. Podsumowanie spotkania. 

 

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 "Wsparcie przygotowawcze II" objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w którymś ze spotkań na obszarze swojej gminy, przyjdź na inne!

Czas każdego ze spotkań szacowany jest na ok. 2 godzin i uzależniony jest od liczby uczestników i ich aktywności. Konsultacje prowadzone będą przy udziale pracowników biura LGD „Żywiecki Raj”.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 33 475 48 21,
lub na e-mail
biuro@zywieckiraj.pl   

 

Wspólnie tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju !!!

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych