Dziś jest niedziela, 25 lutego 2024 r.
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

„Tropem Wilczym. XII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Żywcu - 3 marca 2024 r.

„Tropem Wilczym. XII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Żywcu - 3 marca 2024 r.

Organizator: Fundacja Wolność i Demokracja

Organizator lokalny: Stowarzyszenie Dzieci Serc – Radziechowy

Kontakt: e-mail: dzieciserc@o2.pl, telefon: 501 355 794, strona internetowa: www.dzieciserc.pl

Adres zapisów: dzieciserc@o2.pl

 

W Biegu Głównym – liczba miejsc, ze względu na otrzymaną z przydziału ilość pakietów startowych 600 sztuk, OGRANICZONA. 

W Biegu Honorowym - spacerze, w biegach rodzinnych, podobnie jak i w biegu dla przedszkolaków, ilość miejsc nieograniczona.

 

REGULAMIN BIEGU:

 1. Nazwa imprezy i biegów: „Tropem Wilczym. XII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”;
 2. Typ biegu: bieg pamięci rekreacyjno-sportowy;
 3. Cel imprezy: impreza ma cel edukacyjny, sportowy, rekreacyjny i historyczny: oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP;
 4. Miejsce imprezy i Biegu: Żywiec, Park Habsburgów
 5. Godziny imprezy: 10:00 – 14:00

Organizatorzy:

 1. Pomysłodawca oraz właściciel wszelkich praw do koncepcji projektu - Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie
 2. Koordynator: Jadwiga Klimonda
 3. Organizator lokalny: Stowarzyszenie Dzieci Serc
 4. Współorganizatorzy:
  -
  Starostwo Powiatowe w Żywcu
  - Urząd Miasta Zywiec, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
  - MOSiR Żywiec
  - Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Gminie Czernichów
  - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego Żywiec
  - GOPR Żywiec
  - Związek Podhalan, Oddział Górali Milówka
  - Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny
  - Jednostka Strzelecka 3030 Żywiec oraz Patriotyczno-Narodowe Stowarzyszenie ROTA
 5. Biuro biegu czynne 3 marca 2024 r. od godz. 10:50 Żywiec Park – Nowy Zamek. Pozostałe informacje, w tym zapisy na adres organizatora: dzieciserc@o2.pl, również na stronie społecznościowej w serwisie Facebook.
 6. Warunki uczestnictwa: do startu w biegach dopuszczeni zostaną wszyscy w dobrym stanie zdrowia potwierdzonym własnym oświadczeniem oraz dowodem tożsamości (nieletni legitymacją szkolną). Osoby nieletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu. Weryfikacja oświadczeń i dowodów tożsamości nastąpi przy odbiorze pakietów startowych przed biegiem.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa: drogą elektroniczną lub w dniu zawodów, opłata startowa osoby dorosłej: 30,00 zł – bez koszulki
 8. Dystanse, kategorie i program minutowy:
  10:00 Msza Św. Konkatedra w Żywcu
  10:50 Przemarsz do Parku Habsburgów
  10:55 Zapisy do poszczególnych kategorii biegu
  11:15 Otwarcie Biegu
  11:40 Bieg Przedszkolaka dystans 20 m
  12:00 Bieg Główny dla dorosłych dystans 1963 m
  12:30 Bieg dla młodzieży szkolnej do lat 11 wraz z opiekunem i dla osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dystans 963 m
  12:40 Bieg Honorowy - spacer dla wszystkich chętnych do pokonania ntego dystansu w dowolny sposob, w tym konno - 963 m.
  13:00 Wręczenie medali. Dekoracja zwycięzców, śpiewanie pieśni patriotycznych, wspólne biesiadowanie przy żołnierskiej grochówce
  14:00 Zakończenie Biegu

 

Nagrody: Bieg Główny – koszulki upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, + pamiątkowe medale, trzy pierwsze miejsca dla kobiet i mężczyzn – puchary, w pozostałych konkurencjach; pamiątkowy medal oraz koszulka jeśli takowa będzie – trwaja ustalenia, koszt koszulki 23,00 zł.

Impreza nie ma charakteru politycznego. Wszczynanie jakichkolwiek przejawów agresji oraz uczestniczenie w nich wiąże się z konsekwencjami prawnymi i wyklucza z biegu.

Uczestników imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i wszelkich używek.

Jakakolwiek forma reklamy lub dystrybucji towarów i usług bez konsultacji z koordynatorem jest zabroniona.

Uczestnicy imprezy oraz opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników biegu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich, lub podopiecznych, danych osobowych oraz wizerunku (w tym zdjęć, filmu) dla potrzeb organizacji i promocji imprezy. Załącznik 1

Warunkiem przystąpienia do biegu jest zapis w dniu biegu, w Biurze Zawodów oraz osoby dorosłe po opłaceniu wpisowego 30,00 zł. (bez koszulki)  lub wcześniejszy zapis na adres organizatora lokalnego dzieciserc@o2.pl oraz dokonanie przelewu na konto Stowarzyszenia Dzieci Serc z dopiskiem: darowizna na cele statutowe - Bieg Tropem Wilka w BS Karpatia Radziechowy – Wieprz nr konta 20 8140 0009 0006 9430 2000 0010

Postanowienia końcowe: uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator zapewnia podczas biegu opiekę medyczną: trasę biegu będzie zabezpieczać GOPR, Pogotowie Ratunkowe i organizatorzy (wolontariusze).

Wszystkich uczestników „Tropem Wilczym. Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych” zapraszamy na wojskową grochówkę.

Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga koordynator i organizator oraz zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w zależności od kwestii organizacyjnych.

Wszelkich zmianach uczestnicy zostaną informowani poprzez stronę społecznościową w serwisie Facebook.

Przyjęcie pakietu startowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

W ramach imprezy planujemy koncert patriotyczny, na który serdecznie zapraszamy.

Kategorie spraw urzędowych