Dziś jest niedziela, 28 maja 2023 r.
Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Tworzenie warunków do rozwoju sportu poprzez zagospodarowanie obiektu sportowo-rekreacyjnego w centrum miejscowości Bystra

W dniu 8 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 481/25/VI/2019 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:
- działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców;

- działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców;
- tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

W ramach Konkursu Gmina Radziechowy-Wieprz złożyła trzy wnioski o dofinansowanie zadań. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały pomoc finansową.

W centrum miejscowości Bystra znajduje się obiekt sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzą boisko z murawą naturalną, plac zabaw i budynek służący lokalnemu klubowi sportowemu – LKS Magura Bystra. Klub tworzą dwie drużyny – Seniorzy – 35 zawodników, Trampkarze – 15 zawodników. Na boisku prowadzone są mecze rozgrywkowe i treningowe. Z boiska korzystają również dzieci z pobliskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bystrej oraz mieszkańcy Bystrej i sąsiedniego Brzuśnika, który nie ma własnego boiska sportowego.

W ramach zadania zrealizowano:

1. Wykonanie i montaż piłkochwytów wraz z siatką i słupkami – dotychczasowy piłkochwyt był skorodowany i uszkodzony, stwarzał niebezpieczeństwo użytkowania.

2. Wykonanie i montaż stalowej ocynkowanej trybuny na obiekcie sportowym – wykonanie trybuny było niezbędne, aby kibice i goście mogli oglądać mecze w odpowiednich warunkach.

Wykonanie powyższych zadań podniosło walory użytkowe obiektu, a także znacząco poprawiło bezpieczeństwo korzystania z niego.

W ramach Konkursu na realizację zadania uzyskano 14 592,00zł.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych