Dziś jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Warsztaty ekologiczne w Przedszkolu Małego Księcia w Wieprzu

Warsztaty ekologiczne w Przedszkolu Małego Księcia w Wieprzu


Edukacja ekologiczna jest współcześnie najważniejszą dziedziną nauki. Powód jest prosty – zmiany klimatyczne obserwowane i badane przez naukowców na całym świecie są niepodważalne i mają fundamentalny wpływ na jakość życia przyszłych pokoleń. Bez świadomości, jak ważne jest dbanie o przyrodę i jak wielki wpływ ma kondycja środowiska na nasze życie, nie zajdą gruntowne zmiany w mentalności społeczeństw.

Mówi się, że nawyki to druga natura człowieka. Jeśli od samego początku będziemy uczyć dziecko podstawowych zachowań ekologicznych, w przyszłości dbanie o środowisko nie będzie dla niego wyzwaniem. Dla dzieci to rodzice i opiekunowie są wzorem do naśladowania. To nasze zachowania i wartości są dla nich pierwowzorem podejścia do wielu rzeczy, m.in. do ekologii. Mamy więc duże szanse na wychowanie małych ekologów, pod warunkiem, że sami będziemy dbać o środowisko. Dlatego z okazji Dnia Ziemi w kwietniu i maju odbyły się w naszym przedszkolu bardzo interesujące i ważne warsztaty.

Pierwsze z nich pod hasłem „Kto segreguje – ten Ziemię ratuje” przeprowadził Pan Piotr Figura właściciel Firmy PIOTR PLAST wraz ze swoim pracownikiem. Tematem warsztatów było wzbogacenie wiedzy i umiejętności 5,6 – latków w zakresie właściwej segregacji odpadów komunalnych i jej znaczenia dla możliwości odzyskania surowców wtórnych, a tym samym dla ograniczenia zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Pan Piotr zwrócił również uwagę na odpady niebezpieczne dla środowiska i zapoznał dzieci ze sposobem postępowania z tego rodzaju odpadami. Podczas spotkania oprócz teoretycznej wiedzy, każdy przedszkolak miał możliwość wykazać się praktycznymi umiejętnościami z tego zakresu. Na zakończenie Panowie obdarowali przedszkolaków słodkim poczęstunkiem, a przedszkolaki wręczyły Panom pamiątkowe dyplomy i upominki.

Drugie warsztaty zorganizowało dla naszych przedszkolaków Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Żywiec – Zabłocie. Warsztaty prowadzili Pan Bogusław Juźwa Prezes Koła oraz Członkowie Zarządu Pan Szymon Błachut i Pan Piotr Kliś. Podczas spotkania dzieci miały okazję obejrzeć prezentację multimedialną, która wzbogaciła wiedzę przedszkolaków na temat flory i fauny w świecie podwodnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na ekosystem rzeki Soły, która przepływa przez Wieprz. Poznały nazwy najczęściej występujących ryb w Sole i czynniki, które zagrażają ich bezpieczeństwu. Kolejnym punktem spotkania była nauka wykonania podstawowych węzłów używanych nie tylko w wędkarstwie, ale również w życiu codziennym. Na koniec warsztatów Pan Piotr Kliś – pasjonat akwarystyki zademonstrował wszystkim obecnym dzieciom sposób założenia akwarium. W bardzo interesujący sposób przekazał dzieciom informacje dotyczące warunków, jakie muszą mieć zapewnione rybki w akwarium, aby dobrze się w nim czuły. Na koniec pokazu akwarium wraz z rybkami, ufundowane przez Koło PZW Żywiec – Zabłocie, zostało podarowane przedszkolakom. Dzieci były bardzo podekscytowane i szczęśliwe, że od tej pory w ich sali będą rybki, którymi będą się mogły opiekować.

W imieniu Przedszkolaków i Rady Pedagogicznej Przedszkola Małego Księcia w Wieprzu pragnę serdecznie podziękować Panu Piotrowi Figurze właścicielowi Firmy PIOTR PLAST oraz Panu Bogusławowi Juźwie Prezesowi Koła PZW Żywiec – Zabłocie i Członkom Zarządu Panu Szymonowi Błachutowi i Panu Piotrowi Kliś za bezinteresowną pomoc w kształtowaniu u dzieci postaw proekologicznych, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego oraz rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.

Danuta Adamczyk
Dyrektor Przedszkola Małego Księcia w Wieprzu

Pełna fotorelacja z wydarzeń:

- Strona Publicznego Przedszkola w Wieprzu - Warsztaty na temat segregacji śmieci z Panem Piotrem Figurą (szkolnastrona.pl)

- Strona Publicznego Przedszkola w Wieprzu - SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI I PREZESEM KOŁA PZW ŻYWIEC -ZABŁOCIE (szkolnastrona.pl)

Kategorie spraw urzędowych