Dziś jest sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

"Wieprznki" ze wsparciem

"Wieprznki" ze wsparciem

Stowarzyszenie „Wieprzanki” wzięło udział w uroczystym wręczeniu czeków w konkursie ofert na zadanie publiczne dotyczące wspierania rozwoju Gospodyń Wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku - "Kultywowanie Tradycji Lokalnych". Delegacja naszych członkiń w osobach Haliny Golasik i Genowefy Pietraszko udała się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, gdzie w Sali Sejmu Śląskiego z rąk Zarządu Województwa Śląskiego i władz Sejmiku Wojewódzkiego otrzymały symboliczny czek na "Zakup wyposażenia stoiska plenerowego" w wysokości 8460 zł. Dzięki zakupowi sprzętów składających się na stoisko plenerowe Stowarzyszenie będzie miało większą możliwość promowania się i uczestniczenia w wydarzeniach na terenie sołectwa Wieprz, Gminy Radziechowy-Wieprz oraz Powiatu Żywieckiego. W tym miejscu chcemy podziękować Wójtowi naszej Gminy Maciejowi Mice za pomoc przy pisaniu wniosku.

Kategorie spraw urzędowych