Dziś jest niedziela, 22 maja 2022 r.
Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 46/2021
WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

(termin: 22 czerwca 2021 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu - do godz. 15:00)


Konkurs obejmuje następujące zadania:

ZADANIE I: Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych, kościołów i związków wyznaniowych i innych organizacji społecznych w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach działań edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu postaw etycznych i zachowań prozdrowotnych, w szczególny sposób eksponujących i propagujących: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

ZADANIE II: Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych i innych organizacji społecznych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach działań edukacyjnych, w szczególny sposób eksponujących i propagujących: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

ZADANIE III: Wspieranie instytucji i stowarzyszeń w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych