Dziś jest piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Zagospodarowanie terenu zieleni przed domem ludowym oraz monitoring obejścia wokół domu ludowego w Radziechowach

W dniu 8 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 481/25/VI/2019 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

-  działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców;

- działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców;

- tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

W ramach Konkursu Gmina Radziechowy-Wieprz złożyła trzy wnioski o dofinansowanie zadań. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały pomoc finansową.

Budynek domu ludowego w Radziechowach usytuowany jest na rogu ulic Świętego Marcina – głównej drogi prowadzącej w górę sołectwa, w stronę kościoła, a także ulicy Szkolnej – prowadzącej do szkoły i zabytkowego cmentarza. W domu ludowym znajduje się sala bankietowa, w której organizowane są imprezy okolicznościowe i wesela. Plac przed domem ludowym służy również jako teren przy organizacji miejscowych uroczystości, takich jak dożynki czy pikniki.

Przed domem ludowym znajdował się niezagospodarowany pas zieleni o wymiarach 20,5 mb długość x 1,50 mb szerokość = ok 30m2. W ramach zadania zagospodarowano to miejsce i podniesiono jego walory wizualne. W domu ludowym niedawno wykonano gruntowny remont, dzięki czemu Radziechowy mogą się poszczycić dużą, piękną i funkcjonalną salą bankietową, gdzie coraz chętniej pary młode organizują swoje wesela. Dzięki zagospodarowaniu pasa zieleni podkreśliliśmy walory miejsca i sprawiliśmy, że dom ludowy jest atrakcyjną lokalizacją nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz.

W ramach zadania zamierzamy posadzono rośliny wieloletnie, zabezpieczono podłoże, wykonano oświetlenie.

Ze względu na lokalizację i funkcje Domu Ludowego jest to miejsce, gdzie na co dzień przewija się wiele osób. Ma to również swoje negatywne strony, gdyż zdarzały się przypadki zaśmiecania czy demolowania terenu. Mieszkańcy zgłaszali też problem gromadzenia się grup młodzieży, która głośnym zachowaniem zakłócała spokój i wzbudzała obawy co do celowości takich spotkań np. w godzinach nocnych.

W trosce o mienie gminne oraz bezpieczeństwo mieszkańców zakupiliśmy system monitoringu, który zasięgiem obejmuje plac przed domem ludowym, z widokiem również na plac przed remizą OSP. W skład monitoringu wchodzą 4 kamery.

W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem:
• Rejestrator HD 4 kanałowy z dyskiem i systemem podtrzymywania zasilania,

• Kamera HD w ilości trzech sztuk,
• Akcesoria montażowe.

W ramach Konkursu na realizację zadania uzyskano 6 000zł.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych