Dziś jest sobota, 20 sierpnia 2022 r.
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Wieprz: ogłoszenie w celu zwołania zebrania

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Wieprz Cicha Juszczyna Zawiadamia wszystkich następców Prawnych lasu serwitutowego i ekwiwaletowego o zebraniu w dniu 14 czerwca, 15 czerwca, oraz 16 czerwca 2021 roku o godzinie 16.00 w sali GOK Wieprz

Zebranie planowane jest w 3 turach ze względu na sytuację pandemiczną. Uprzejmie prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego przy wejściu na salę G.O.K. Wieprz

W pierwszej turze: 14 czerwca 2021 r. zapraszamy półrolki: Od Grojca do Hałpników

W drugiej turze: 15 czerwca 2021 r. zapraszamy półrolki: Od Kośców do Soblów

W trzeciej turze: 16 czerwca 2021 r. zapraszamy pólrolki: Od Nogów do Zarębka.

1 Omówienie realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania oraz przedstawienie sprawozdania Komisji rewizyjnej.

2 Omówienie sytuacji dotyczącej powierzchni wspólnoty gruntowej w oparciu o trzy decyzje wydane przez Starostę Żywieckiego , które zostały uchylone przez Wojewodę Śląskiego oraz Śląskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w Katowicach i przekazane Staroście Żywieckiemu do ponownego rozpatrzenia.

3. Omówienie ujawnienia w ewidencji pierwotnie uprawnionych oraz następców prawnych w oparciu o wydawane Zawiadomienia przez Starostę Żywieckiego. Od 2008 roku do 2020 roku. Nastepcą prawnym .

4. Omówienie sytuacji podwójnego opodatkowania gruntów Wspólnoty Gruntowej wsi Wieprz ze względu na podwójną własność wykazaną w ewidencji gruntów od 2012 roku do około 16 ha ,które wpisane są w ewidencji zarówno dla Wspólnoty gruntowej wsi Wieprz jak i mieszkańców Juszczyny.

5 Omówienie decyzji dotyczącej zwrotu nieruchomości należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Wieprz przed 1963 rokiem wykazanej w Tabelach Likwidacyjnych Materiały (archiwalne) Która to nieruchomość została wpisana do Ksiąg Wieczystych na rzecz Nadleśnictwa Jeleśnia oraz Węgierska Górka bez udokumentowania w 2006 oraz 2009 roku.

6. Omówienie sytuacji związanej z odmową przekazania dokumentacji przez Poprzedniego przewodniczącego oraz toczącym się postępowaniu sądowym w tej sprawie.

Zarząd zaprasza wszystkich następców prawnych. Którzy odnaleźli się na listach podczas płacenia podatku. U Sołtysa .Zarząd zwraca uwagę że na Listach Pierwotnych z 1965 roku są udziałowcy których udział nigdy nie został przeniesiony na następcę prawnego. Tak sytuacja ma poważne następstwa związane z brakiem możliwości ujawnienia w Ewidencji Gruntów Wspólnoty Gruntowej wsi Wieprz Istnieje problem prawny. Braku możliwości ujawnienia osoby zmarłej bez następcy prawnego. Zgodnie z prawem osób zmarłych nie ujawnia się w Ewidencji.
Zarząd zawiadamia również że Starosta Żywiecki odmawia ujawnienia w Ewidencji następców prawnych w oparciu o Zawiadomienia które przez 12 lat były wydawane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu jako potwierdzenie przeniesienia udziału na następcę prawnego.
Dlatego obecność na zebraniu jest obowiązkowa w celu przedstawienia własnego stanowiska w tej sprawie.

W imieniu zarządu
Agata Noga-Kubica

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych