Dziś jest czwartek, 30 listopada 2023 r.
Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

ZAWARTO POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 1425S WIEPRZ-JUSZCZYNA-JELEŚNIA

13 sierpnia 2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Żywieckim, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Gminą Radziechowy-Wieprz w sprawie udziału finansowego w realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa DP nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz Gmina Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych’’.

Celem porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na DP 1425S stanowiący jedyny i bezpośredni dojazd do KSSE w m. Wieprz.

Powiat Żywiecki reprezentowali: Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Członek Zarządu Powiatu Jan Witkowski; Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną: Prezes Janusz Michałek, Wiceprezes Andrzej Zabiegliński; Gminę Radziechowy-Wieprz: Wójt Maciej Mika.

Przewidywany termin zakończenia zadania to grudzień 2021 r., udział stron porozumienia  wynosi około 914 tys. złotych.


Kategorie spraw urzędowych