Dziś jest niedziela, 25 lutego 2024 r.
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Zawiadomienie dotyczące zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji
– opłata zostanie dla Państwa wyliczona w oparciu o złożoną wcześniej deklarację.

 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
opłata wynosi 9 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
opłata wynosi 19 zł miesięcznie od mieszkańca.

 

Podstawa prawna: art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu porządku i czystości w gminie (Dz.U. z 2016r. poz. 250 t.j.) oraz:

Uchwała nr XXXIII/198/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 9 grudnia 2016r.,

Uchwała nr XXXIII/199/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 9 grudnia 2016r.

Uchwały dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że korektę deklaracji należy  złożyć w przypadku zmiany np.:

  • ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (spowodowanej m.in. zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami dziecka, zgonem, powrotem z zagranicy itp.)
  • sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane)
  • lub zmiany innych danych mających wpływ na wysokość opłaty, w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.

Kategorie spraw urzędowych