Dziś jest sobota, 20 sierpnia 2022 r.
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania modernizacyjnego dla obrębu Juszczyna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania modernizacyjnego dla obrębu Juszczyna

GKN.661.1.2021

Żywiec, dnia 15.07.2021r.

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art.24a ust.l, 2, i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /jt. Dz.U. z 2020r., poz.2052 z póź. zm./ Starosta Żywiecki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Juszczyna w Gminie Radziechowy-Wieprz.

Celem postępowania modernizacyjnego jest dostosowanie istniejące danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /tj.Dz.U. z 2019r., poz.393/ oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. W ramach prac geodezyjnych zostanie założona cyfrowa mapa ewidencyjna, zaktualizowane dane budynkowe oraz zweryfikowane użytki gruntowe.

Czynności techniczne związane z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego wykonywać będzie Firma „NATMAP" Sp. z o.o., ul.Św.Filipa 23/3, 31-150 Kraków.

Przewidywany termin zakończenia całości prac - grudzień 2021 br.

Termin i miejsce wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu osób zainteresowanych zostanie podany w późniejszym terminie poprzez ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa, Gminy i Sołectwa.

Ze względu na przyszłe skutki prawne niniejszego opracowania uprasza się właścicieli nieruchomości o czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udostępnienie nieruchomości do wykonania koniecznych pomiarów geodezyjnych, udzielanie rzetelnych informacji oraz zapoznanie się z nową dokumentacją w trakcie wyłożenia projektu.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych