Dziś jest piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz

Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Radziechowy-Wieprz podpisała umowę na dofinansowanie projektu: Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz współfinasowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Podstawowe dane na temat projektu:

Nabór nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18

 

Oś priorytetowa 6. Transport

Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

 

Wartość całkowita: 1 873 437,49 zł

Koszty kwalifikowane: 1 873 437,49 zł

Dofinansowanie ogółem: 958 263,28 zł

Dofinansowanie UE: 670 690,62 zł

 

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi gminnej, będącego przedłużeniem istniejącej drogi gminnej - ul. Przemysłowej, w m. Wieprz (gmina Radziechowy Wieprz, powiat żywiecki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciągiem pieszym, systemem odwodnienia jezdni i ciągu pieszego, oświetleniem, oznakowaniem oraz kanalizacją teletechniczną. Droga będzie posiadała kategorię „ D” i będzie bezpośrednio prowadziła do terenów przemysłowo usługowych, znajdujących się w Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Droga gminna jest drogą bezpośrednio prowadzącą do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej , która jest terenem przygotowanym pod inwestycje oraz drogi powiatowej nr 1483 S. Dodatkowo prowadzi ona pośrednio do drogi ekspresowej nr S 1.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępność do głównych szlaków drogowych w Województwie Śląskim.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych