Dziś jest piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz

Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Radziechowy-Wieprz podpisała umowę na dofinansowanie projektu: Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz współfinasowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Podstawowe dane na temat projektu:

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-330/19

 

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

 

Wartość całkowita: 917 119,11 zł

Koszty kwalifikowane: 745 625,29 zł

Dofinansowanie: 593 443,17 zł

 

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie i podłączenie do sieci wodociągowej dodatkowych gospodarstw domowych jeszcze nie podłączonych w m. Bystra, w Gminie Radziechowy-Wieprz. Przedsięwzięcie obejmuje podłączenie 38 domostw, w sumie 152 osoby. Łącznie wybudowanych zostanie 2010,4 mb sieci wodociągowej. Dodatkowo zaplanowano wdrożenie inteligentnego systemu w zakresie zapewnienia oszczędności wody zasilanego panelami fotowoltaicznymi oraz budowę 4 sztuk hydrantów podziemnych i 5 sztuk naziemnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Radziechowy-Wieprz oraz zapobiegnie ograniczeniu dostępu do wody mieszkańców gminy.

Projekt jest elementem wiązki projektu „WP5” Ochrona środowiska lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

 

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych