Dziś jest niedziela, 25 lutego 2024 r.
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy-WieprzZ przyjemnością informujemy, że Gmina Radziechowy-Wieprz podpisała umowę na dofinansowanie projektu: Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz współfinasowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Podstawowe dane na temat projektu:

Nabór nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17

 

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

 

Wartość całkowita: 5 181 867,47 zł

Koszty kwalifikowane: 4 217 265,93 zł

Dofinansowanie: 3 584 676,04 zł

 

W ramach projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Radziechowy-Wieprz - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bystrej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy.

W celu ograniczenia emisjo CO2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawy estetyki obu budynków przewiduje się przeprowadzić szereg prac termomodernizacyjnych, w tym m.in.:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana okien (ZSP w Bystrej),
- wymiana stolarki drzwiowej,
- docieplenie połaci dachów,
- modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca i grzejników z podłączeniem do projektowanej pompy ciepła,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne,
- montaż paneli fotowoltaicznych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie gazów w procesie spalania do atmosfery.

Kategorie spraw urzędowych