Dziś jest wtorek, 21 maja 2024 r.
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej

Osoba prowadząca sprawę

Marcin Holbowski

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjny:
Marcin Holbowski
Pokój nr 2
Tel. 33-860-15-72

Wymagane dokumenty

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym ogrodzeniem.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 4 (parter)

Termin rozpatrzenia wniosku

Załatwienie sprawy niewymagającej postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267).
Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j.t.).

Tryb odwoławczy

Brak.

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych