Dziś jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Osoba prowadząca sprawę

Marcin Holbowski

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjny:
Marcin Holbowski
Pokój nr 2
Tel. 33-860-15-72

Wymagane dokumenty

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji i podaniem wymiarów zjazdu.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Termin rozpatrzenia wniosku

Załatwienie sprawy niewymagającej postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 )
Art. 29 ust.1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak.

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych