Dziś jest czwartek, 1 czerwca 2023 r.
Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Nadanie numeru nieruchomości

Osoba prowadząca sprawę

Małgorzata Foksa

Jednostka odpowiedzialna

Parter - pokój nr 1
Małgorzata Foksa - Inspektor
e-mail: mfoksa@radziechowy-wieprz.pl
tel. 33 860 15 71

Wymagane dokumenty

- wniosek o ustalenie numeru porządkowego podpisany przez wszystkich właścicieli/władających daną nieruchomością
- mapa z pomiaru powykonawczego budynku na działce lub kopia innej mapy z umiejscowionym na niej budynkiem

Opłaty

Brak opłaty

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Termin rozpatrzenia wniosku

Załatwienie sprawy niewymagającej postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

- art 47 a oraz 47 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 10.193.1287)
- art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267)

Tryb odwoławczy

Brak.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych