Dziś jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Osoba prowadząca sprawę

Rafał Wolny

Jednostka odpowiedzialna

Pokój nr 1 (I piętro)
Rafał Wolny - Inspektor
e-mail: rwolny@radziechowy-wieprz.pl
tel. 33 860 15 71

Wymagane dokumenty

- wniosek
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Opłaty

od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł

od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
b) nie więcej niż - 200 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Wpłatę można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz:
Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA Radziechowy-Wieprz: 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Termin rozpatrzenia wniosku

Do 14 dni

Podstawa prawna

- Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267)
- Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
- Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak.

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych