Dziś jest piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Osoba prowadząca sprawę

Robert Kryczka

Jednostka odpowiedzialna

Referat Techniczno-Gospodarczy
Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
Pokój nr 02
Telefon: 33-860-15-74

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji (należy podać: ilość drzew, gatunek, obwód drzew na wysokości 130cm, numer działki ewidencyjnej, miejscowość, na której rosną drzewa, numer księgi wieczystej, aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania daną nieruchomością)
2. Zgoda współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Termin rozpatrzenia wniosku

30 dni

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 t.j.),
2. Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198, z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Decyzję na wycinkę drzew i krzewów rosnących na działce, która według rejestru gruntów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Żywcu jest sklasyfikowana jako grunty leśne, należy uzyskać zgodę na wycinkę w Nadleśnictwie Węgierska Górka.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych