Dziś jest piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Osoba prowadząca sprawę

Małgorzata Woźniak

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjny:
Małgorzata Woźniak - Inspektor
Pokój nr 4
Tel. 33-867-66-10

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną:
- pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci sposobie oznakowania,
- miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza hodować lub utrzymywać psa.
2. Do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 82,00 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 4 (parter)

Termin rozpatrzenia wniosku

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna

art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Kto hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia psy rasy uznawanej za agresywne, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych