Dziś jest czwartek, 23 marca 2023 r.
Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Zwiększenie bezpieczeństwa wokół budynków użyteczności publicznej w sołectwach Juszczyna, Brzuśnik poprzez zakup i montaż monitoringu

Zwiększenie bezpieczeństwa wokół budynków użyteczności publicznej w sołectwach Juszczyna, Brzuśnik poprzez...

W dniu 29 marca 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 507/320/VI/2022 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Gmina Radziechowy-Wieprz w ramach środków pozyskanych w konkursie zrealizowała zadanie:
"Zwiększenie bezpieczeństwa wokół budynków użyteczności publicznej w sołectwach Juszczyna, Brzuśnik poprzez zakup i montaż monitoringu".

Sołectwo Brzuśnik podjęło decyzję, że część swojego Funduszu Sołeckiego na 2022 rok przeznaczy na zakup i montaż monitoringu. Przy wsparciu Funduszu Sołeckiego środkami z konkursu „Inicjatywa Sołecka 2022” zakupiono i zamontowano monitoring przy budynku użyteczności publicznej:

  1. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku.

Sołectwo Juszczyna podjęło decyzję, że część swojego Funduszu Sołeckiego na 2022 rok przeznaczy na zakup i montaż monitoringu. Przy wsparciu Funduszu Sołeckiego środkami z konkursu „Inicjatywa Sołecka 2022” zakupiono i zamontowano monitoring przy budynkach użyteczności publicznej:

  1. Dom Ludowy w Juszczynie,
  2. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie.

W skład monitoringu wchodzą:
- Rejestratory,
- Dyski HDD SEAGATE,
- Kamery Tubowe,
- Puszki montażowe,
- Szafy RACK,
- Listwy zasilające,
- Przewody,
- Montaż i konfiguracja powyższego sprzętu.

Ze względu na lokalizację i funkcje wyżej wymienionych 3 budynków użyteczności publicznej są to miejsca, gdzie na co dzień przewija się wiele osób. Ma to również swoje negatywne strony, gdyż zdarzały się przypadki zaśmiecania czy demolowania terenu. Mieszkańcy zgłaszali też problem gromadzenia się grup młodzieży, która głośnym zachowaniem zakłóca spokój i wzbudza obawy co do celowości takich spotkań np. w godzinach nocnych.

Zakup monitoringu poprawił bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z terenu powyższych 3 budynków użyteczności publicznej. Z każdego z tych budynków korzystają osoby ze wszystkich kategorii wiekowych, w tym osoby niepełnosprawne. Bezpieczeństwo tych osób poprawiło się, a okolice budynków nie będą dewastowane.

 

Koszty całkowite realizacji zadania: 37 915,48 zł,

w tym wysokość pomocy finansowej ze środków budżetu
Województwa Śląskiego na realizację zadania: 9 842,21 zł.


Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych