Dziś jest wtorek, 5 lipca 2022 r.
Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Ruszył nowy Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziechowy-Wieprz

Ruszył nowy Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziechowy-Wieprz

Pod adresem blp.radziechowy-wieprz.pl działa już nowy Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziechowy-Wieprz, zawierający szereg aktualnych i bardzo przydatnych informacji. Serwis ten będzie systematycznie uzupełniany, ale już teraz w wielu sytuacjach wykorzystanie umieszczonych tam danych może skutecznie przyspieszyć bieg spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz i jednostkach podległych.

Poprzedni Serwis BIP który od miesiąca listopada nie jest już zasilany informacjami został przeniesiony pod adres: bip2.radziechowy-wieprz.pl.

Udogodnienia informacyjne związane ze zmianą serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziechowy-Wieprz są elementem innowacyjnego projektu: „E - URZĄD - elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy - Wieprz", wdrażanego przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w wysokości 900.111,40 zł i wkładzie własnym Gminy Radziechowy-Wieprz w kwocie 158.843,19 zł. 28 października 2009 roku odbyto się pierwsze spotka nie informacyjne, z udziałem samorządowców i pracowników służb samorządowych oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie i popularyzacją projektu na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz. Dotyczyło ono omówienia ogólnych założeń projektu, a przede wszystkim służyło przybliżeniu zasad polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. W spotkaniu udział wzięto blisko 70 osób, które wysłuchały przygotowanych prezentacji i mogły bezpośrednio zadawać pytania przedstawicielom firmy STRADA Consulting Piotr Kurowski w Bielsku-Białej opracowującej wniosek i odpowiedzialnej za promocję projektu, jak też firmy Rekord Systemy Informatyczne w Bielsku-Białej, która jest dostawcą oprogramowania i sprzętu a także odpowiada za jego wdrożenie.

Odnotowane podczas spotkania duże zainteresowanie projektem potwierdziło, że jest to inwestycja potrzebna dla Gminy Radziechowy-Wieprz, która przyczyni się znacząco do poprawy jakości życia mieszkańców i korzystnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, jak też na poprąwę jakości oraz dostępności usług publicznych.

Kolejne działania w ramach projektu obejmowały będą m.in. spotkania informacyjne organizowane w każdym z sołectw Gminy Radziechowy-Wieprz na początku grudnia br., podczas których mieszkańcy dowiedzą się szczegółowo jak w życiu codziennym wykorzystać udogodnienia wynikające z projektu E-URZĄD.

Szczegółowe informacje o spotkaniach zamieszczone zostaną w najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz oraz będą kolportowane wśród mieszkańców wformie listów informacyjnych.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych